בר אילן פקולטה להנדסה

בר אילן פקולטה להנדסה- גגונים מזכוכית טריפלקס מט

אריאל-1
אריאל-2