מגדל G ת”א

הפרויקט : חיפויי זכוכית מודולים חניה. קבלן ראשי : א דורי. אדריכל : רני זיס אדריכלים.

towerG