מדרגות קונזול מזכוכית 370

מדרגות קונזול מזכוכית-  3 קומות של מדרגות קונזול ופודסטים, עוטפים יר מעלית מזכוכית.
המדרגות, רום ושלח, מזכוכית אקסטרה קליר מחוסמת תלת שכבתית.

מדרגות-1
מדרגות-2
מדרגות-3
מדרגות-4
מדרגות-ש1
מדרגות-ש2
מדרגות-ש3
מדרגות-ש4
מענה בשעות הפעילות